დაუშვებელია კომუნიკაციების კომისია კიდევ ერთხელ გასცდეს საკუთარ უფლებამოსილებას


კოალიცია „მედიის ადვოკატირებისათვის“ წევრი ორგანზაციები მივიჩნევთ, რომ კომუნიკაციების კომისიის ინიციატივითა და დაფინანსებით სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელ კომპანიებისათვის საერთაშორისო აუდიტის ჩატარდება სცდება მარეგულირებელი ორგანოს კომპეტენციას და კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებების საზღვრებს.
კომისიის განცხადებით, „სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელ კომპანიებში საერთაშორისო აუდიტის ჩატარების საჭიროება იმითაა განპირობებული, რომ დღეს საქართველოში ორი სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელი კომპანია არსებობს, რომელთა მონაცემებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სატელევიზიო აუდიტორიას ერთი კომპანია ზომავს.”
საერთაშორისო გამოცდილებით, კომუნიკაციების კომისია და სხვა რომელიმე სახელმწიფო უწყება არ არის აღჭურვილი შესაძლებლობით თავად მოიწვიოს საერთაშორისო დამოუკიდებელი აუდიტი. ეს განსაკუთრებული უფლებამოსილება უმეტესად სატელევიზიო ბაზრის მონაწილეებს - მაუწყებელ ტელეკომპანიებსა და სარეკლამო სააგენტოებს გააჩნიათ. საუკეთესო პრაქტიკის შემთხვევაში კი, იქმნება ე.წ. "ინდუსტრიული კომიტეტი" რომელშიდაც კერძო და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად, გამონაკლის შემთხვევებში მარეგულირებელი ორგანოც მონაწილეობს.
მნიშვნელოვანია, რომ კომუნიკაციების კომისიამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. წინადადების მიღება დღეს, 14 აპრილს მთავრდება. საერთაშორისო აუდიტის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 169, 697 ლარია. შესასრულებელი სამუშაოს ფინანსური ხარჯი კიდევ უფრო ბუნდოვანს ხდის კომისიის მოტივაციას არამიზნობრივად, კანონით დადგენილი უფლებამოსილების მიღმა გახარჯოს საკუთარი ბიუჯეტი.
მოვუწოდებთ კომუნიკაციების კომისიას თავი შეიკავოს ქმედებისაგან, რომელიც მედიაგარემოს დააზიანებს და გააღრმავებს ეჭვებს კომისიის საქმიანობის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით.